14 Easy Ways to Get Insanely Motivated


1. Condition your mind.
2. Condition your body.
3. Avoid negative people.
4. Seek out the similarly motivated.
5. Have goals–but remain flexible.
6. Act with a higher purpose.
7. Take responsibility for your own results.
8. Stretch past your limits on a daily basis.
9. Don’t wait for perfection; do it now!
10. Celebrate your failures.
11. Don’t take success too seriously.
12. Avoid weak goals.
13. Treat inaction as the only real failure.
14. Think before you speak.

Source: 14 Easy Ways to Get Insanely Motivated

Share/Bookmark

I N A


Ina, ilaw  ng tahanan
Sa  mga anak ay nagpapatahan
Hirap at pagod kanilang dinaranas
Sa gawaing-bahay na ginagawa sa oras-oras
 
Kapag walang ina, anong mangyayari?
Ang isang tahanan ay mawawalan ng silbi
Wala na ang liwanag na dati’y namamasid
Puro dilim na ang sa ati’y nakapaligid.
 
Natatangi ang kanyang pagmamahal
‘Di tulad ng iba, ‘di nagtatagal
Kahit siya’y iyong ipagtabuyan
Mananatili pa rin ang nararamdaman

Sadyang ang ina ay isang uliran
Handang magpakasakit ng matagalan
Mga anak niya’y di kayang matiis
Sunod ang lahat ng ninanais.

~ A  n q u i m a ~
* This is the poem I wrote for my mother when I was in high school as part of the Mothers’  Day celebration.

Share/Bookmark

AnQuiMa: Drowning, Dying & Moving On‘s pen is bleeding…


DROWNING, DYING & MOVING ON

I’m drowning in pain,
It hurts too much that I could not explain.
I’m drowning in tears,
After loving you all this years.

I’m dying inside,
That I could not hide.
I’m here all alone, dying
All through the night I’m crying.

I’m moving on, I’ll try
But still asking myself why.
Why am I moving on with your goodbye?
When I still don’t want our love to die.


the poet
Share/Bookmark