I N A


Ina, ilaw  ng tahanan
Sa  mga anak ay nagpapatahan
Hirap at pagod kanilang dinaranas
Sa gawaing-bahay na ginagawa sa oras-oras
 
Kapag walang ina, anong mangyayari?
Ang isang tahanan ay mawawalan ng silbi
Wala na ang liwanag na dati’y namamasid
Puro dilim na ang sa ati’y nakapaligid.
 
Natatangi ang kanyang pagmamahal
‘Di tulad ng iba, ‘di nagtatagal
Kahit siya’y iyong ipagtabuyan
Mananatili pa rin ang nararamdaman

Sadyang ang ina ay isang uliran
Handang magpakasakit ng matagalan
Mga anak niya’y di kayang matiis
Sunod ang lahat ng ninanais.

~ A  n q u i m a ~
* This is the poem I wrote for my mother when I was in high school as part of the Mothers’  Day celebration.

Share/Bookmark

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s